Turvatikkaat

Seinätikkaat

Seinätikkaat ja lapetikkaat ammattilaisen asentamana

Turvallisen kulkuyhteyden vuoksi rakennus tarvitsee kiinteät seinä- ja lapetikkaat.

Seinätikkaat eli nousutikkaat tai talotikkaat mahdollistavat turvallisen kulkureitin katollesi, jotta tarvittavat huoltotyöt ja tarkastuskäynnit saadaan toteutettua turvallisesti, minimaalisin riskein. Kauttamme saat katolle johtavat kiinteät seinätikkaat seinämateriaalista riippumatta. Asennus hoituu kokemuksellamme nopeasti.

Lapetikkaat eli kattotikkaat mahdollistavat turvallisen liikkumisen katolla. Lapetikkaat tulee kiinnittää kullekin katetyypille suunniteltujen kiinnikkeiden mukaisesti. Esimerkiksi rivipeltikatoille ei tule porata reikiä, vaan kiinnitys tapahtuu puristamalla pulteilla ja muttereilla vastarauta ja kattokiinnikke toisiinsa.

Turvatikkaat, eli palotikkaat tarkoitettavat seinään kiinnitettäviä tikkaita, joka mahdollistaa hätäpoistumisen rakennuksesta esim. palon syttyessä. Turvatikkaat tulee olla asennettuna, jos rakennuksessa on useampi kuin yksi kerros.

Pyydä tarjous kohteesi tikkaiden uusimisesta tai asennustöistä »

Korkealaatuiset kotimaiset tikastuotteet

Olemme toteuttaneet vuosien saatossa useisiin tuhansiin kohteisiin onnistuneen toteutuksen turva-, seinä ja lapetikkaiden osalta. Käyttämämme tikkaat on valmistettu vahvasta kuumasinkityistä teräksestä, ja vuosia kestäneen tuotekehityksen saattelemana katto- ja seinäkiinnikkeet ovat huippuluokkaisia.Tikasrungot ovat käytännöllisiä myös sen vuoksi, että ne sama runko soveltuu turva- ja seinätikkaiden lisäksi myös lapetikkaille, eli kattotikkaille.

Tikkaita on saatavana valmiiksi pinnoitettuna, kaikilla RR-sävyillä. Sävyt soveltuvat esteettisesti kohteesta riippumatta jokaiseen rakennukseen. Tikkaiden puolat on asetettu 300mm päähän toisistaan, jolloin askeltaminen ei ole haastavaa.

Seinätikkaat kannattaa sijoittaa talon päätyyn

Runsaslumisten talvien säestämänä olemme käyneet korjailemassa useiden kohteiden seinätikkaita. Ongelmaksi ilmeni lähestulkoon jokaisessa kohteessa se, että lumien ja jäiden tullessa alas katolta massat veivät tullessaan seinätikkaat, tai ainakin ruttasivat tikkaiden yläkaaret käyttökelvottomiksi. Mikäli seinärakenne, ikkunoiden sijainti sekä päätyräystäsrakenne mahdollistavat asennustyön toteutettavaksi talon päätyyn, niin se kannattaa toteuttaa sitä kautta. On kuitenkin yleistä, että talotikkaat asennetaan kattolappeen alaräystäälle esim. esteettisistä ja käytännöllisistä syistä.

Kulkuyhteys seinätikkailta eteenpäin toteutetaan joko kattosillalla tai lapetikkailla, riippuen tikkaiden sijoittamisesta. Talotikkaan korkeuden saa kätevästi mitattua miinustamalla metrin verran asennuskohdan ja maapinnan välisestä etäisyydestä.

Ota yhteyttä asiantuntijaamme ja kysy lisää vinkkejä tikkaisiin liittyen »

Lapetikkaat katolla liikkumisen turvaksi

Lapetikkailla varmistetaan ja mahdollistetaan turvallinen liikkuminen katolla. Lapetikkaat on syytä löytyä katolta, varsinkin mikäli katolla on huoltoa vaativia kohteita, kuten esimerkiksi savupiippu. Lapetikkaat tulisi sijoittaa seinätikkaiden tai kattosillan yhteyteen, jolloin kulkuyhteys ei pääse katkeamaan katolla liikuttaessa.

Lapetikkaiden kiinnitysmekanismit vaihtelevat katteiden mukaisesti. Vuosien saatossa tuotteiden valmistajien toteuttama tuotekehitys on tuonut markkinoille yhä luotettavampia ratkaisuja kiinnityksen suhteen. Kun menneiden vuosien trendinä oli kiinnittää kattotikkaat tikkaiden yläpäästä, niin nykypäivänä on olemassa järeät kiinnikkeet siten, että koko tikasrunko pysyy tukevasti katon yläpuolella.

Turvatikkaat ja hätäpoistuminen

Turvatikkaiden kanssa pystytään valitsemaan useampia toteutusvaihtoehtoja, sillä apuna käytetään tarvittaessa hätäpoistumista auttavia sivusiirtymätankoja. Tyypillisesti turvatikas asetetaan yläkerran ikkunan alapuolelle. Ylimääräisten tankojen avulla esimerkiksi yläkerran vierekkäisistä ikkunoista saadaan toteutettua kulkuyhteys varsinaisille turvatikkaille, joka kohtaa ikkunoiden välissä. Hätäpoistumisen voi toteuttaa myös pelkkien sivusiirtymätankojen turvin asentamalla ne allekkain ikkunan alapuolelle esim. mikäli arkkitehti on rakennuksen siten suunnitellut. Siirtymäpuolan voi sijoittaa myös turvatikkaiden viereen yläpuolelle, jolloin turvatikkaille astuminen käy helpommin ja turvallisemmin.

Ote meihin yhteyttä ja kysy hintaa tikkaiden asennukseen ja uusimiseen. Päätoimialuettamme ovat Helsinki, Espoo ja muu Uusimaa, mutta palvelemme toki asiakkaita kauempaakin.

Pyydä tarjous turva-, lape- ja seinätikkaista!
Kattoturvatuotteet tikkaat lapetikkaat

Kuvia kohteistamme: