Turvatikkaat

Seinätikkaat

Lumiesteet katolle

Lumiesteet tulee hankkia katolle ympäristössä liikkuvien henkilöiden ja ympäristössä sijaitsevan omaisuuden turvaamiseksi. Suomen sääolosuhteiden vuoksi lumiesteitä tarvitaan katolla, sillä niiden avulla voidaan varmistaa, etteivät katolta putoavat lumet putoa kenenkään tai minkään päälle.

Turvaa rakennuksen ympäristö

Lumiesteitä käytetään usein myös katon lappeella, mikäli siellä sijaitsee massoille pahoin altistuvia katon läpivientejä. Näin varmistetaan etteivät läpiviennit vaurioidu talven aikana. Esimerkiksi kattoikkunat on mahdollista suojata lumimassoilta lumiesteiden avulla. Lumiesteitä on saatavana useina eri malleina ja niiden kiinnitystapa riippuu vesikaton katemateriaalista.

Ota yhteyttä lumiesteistä

Lumiesteiden vaatimukset

Lumiesteiden tehtävänä on pidätellä katolta muuten hallitsemattomasti rakennuksen ympäristöön putoavat järkälemäiset massat. Lumiesteiden tulee olla asennettuna katolle, mikäli sen jyrkkyys on vähintään 1:8. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että mikäli katon pituus on metrin korkuisella matkalla alle kahdeksan metrin verran, niin lumiesteitä tulisi käyttää.

Vähimmäissuositus on, että lumiesteet olisi asennettuna vähintään käytettävien kulkuväylien osuuksille, esimerkiksi sisäänkäyntien sekä pihojen niille osille, joista sisäänkäynneille kuljetaan normaalisti.

Lumiesteet jakavat painokuorman

Lumiesteiden asennus tulee suorittaa alaräystäille siten, että talvella mahdollisesti kertyvät painokuormat jakautuvat kantaviin rakenteisiin. Tämä tarkoittaa, että lumiesteet sijoitetaan seinärakenteen yläpuolelle. Toisinaan lumiesteet voidaan joutua asentamaan pitkillä lappeilla kahteen riviin, jolloin painokuorma jakautuu turvallisesti kahteen eri linjaan.

Lumenpudotus

Runsaslumisina talvina on myös huolehdittava, että katolle kertyneille jää- ja lumimassoille toteutetaan hallitusti lumenpudotustyöt. Saat kauttamme tarvittaessa lumenpudotustyöt, jotta kattosi ei joudu kuormituksen myötä liian koville. Olemme toimittaneet pitkään lumenpudotustöitä kiinteistöhuollon johtaville tahoille ja pidämme aina huolta siitä ettei katto vahingoitu katon lumitöiden osalta.

Kysy lisää lumiesteistä

Katemateriaali määrittää mitkä kiinnikkeet katolle käyvät

Lumiesteiden kattokiinikkeitä valmistetaan kaikille katemateriaaleille. Materiaalin profiili määrittää sen, minkälaisella kiinnikkeellä ne katolle kiinnitetään. Lumiesteet ja kattokiinnikkeet valmistetaan RR-värikartan mukaisesti ja ne ovat pääsääntöisesti samansävyisiä kuin rakennuksen katemateriaali.

Pelti- ja huopakatot

Valtaosaan peltikatoista sekä huopakatoista porataan kattokiinnike vesikatteen lävitse alusrakenteisiin. Rivipeltikatoille on olemassa myös kiinnike, jota ei porata katosta lävitse, vaan kiinnike puristetaan rivipeltikaton pystysaumaan vastaraudan avulla ja kiinnitetään pultein ja mutterein.

Tiilikatot

Tiilikatolle lumiesteitä asennettaessa on varmistettava, että vaadittavat apuruoteet sijaitsevat katon alusrakenteissa. Nykypäivän tiilikatoille asennetaan säännöllisesti apuruoteet, mutta vanhempien tiilikattojen alta nämä saattavat usein puuttua. Tiilikattoon ei siis myöskään porata ruuveja, vaan kiinnike ujutetaan tiilien välistä alusrakenteisiin ja kiinnitetään apuruoteeseen. Kannake nousee tiilen alauomaan jota vasten se jää lepäämään.

Pyydä tarjous kohteesi kattoturvatuotteista!

Pyydä tarjous lumiesteistä
Laadukkaat lumiesteet katollesi asennettuna

Lumiesteiden asennuskohteita: