Turvatikkaat

Seinätikkaat

Lumiesteet katolle

Lumiesteet tulee hankkia katolle ympäristössä sijaitsevan omaisuuden sekä ympäristössä liikkuvien henkilöiden turvaamiseksi. Suomen sääolosuhteiden vuoksi lumiesteitä tarvitaan katolla, sillä niiden avulla voidaan varmistaa, ettei katolta putoavat lumet putoa kenenkään tai minkään päälle.

Lumiesteet turvaavat rakennuksen ympäristön

Lumiesteitä käytetään myös usein katon lappeella, mikäli siellä sijaitsee massoille pahoin altistuvia katon läpivientejä. Täten varmistetaan, että läpiviennit eivät vaurioidu talven aikana. Myös esim. kattoikkunat on mahdollista suojata lumimassoilta lumiesteiden avulla. Lumiesteitä on saatavana useina eri malleina, ja kiinnitystapa riippuu vesikaton katemateriaalista.

Pyydä tarjous kohteesi lumiesteistä »

Lumiesteiden vaatimukset

Lumiesteiden tehtävänä on pidätellä katolta muuten hallitsemattomasti rakennuksen ympäristöön putoavat järkälemäiset massat. Lumiesteiden tulee olla asennettuna katolle, mikäli sen jyrkkyys on vähintään 1:8. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että mikäli katon pituus on metrin korkuisella matkalla alle kahdeksan metrin verran, niin lumiesteitä tulisi käyttää.

Vähimmäissuositus on, että lumiesteet olisi asennettuna vähintään käytettävien kulkuväylien osuuksille, esim. sisäänkäyntien sekä pihojen niille osille joista sisäänkäynneille kuljetaan normaalisti.

Lumiesteet jakavat painokuorman

Lumiesteiden asennus tulee suorittaa alaräystäille siten, että talvella mahdollisesti kertyvät painokuormat jakautuvat kantaviin rakenteisiin. Yleisesti ottaen tämä tarkoittaa sitä, että lumiesteemme sijoitetaan seinärakenteen yläpuolelle. Toisinaan lumiesteet voidaan joutua asentamaan pitkillä lappeilla kahteen riviin, jolloin painokuorma jakautuu kahteen eri linjaan turvallisesti.

Lumenpudotus

Runsaslumisina talvina on myös huolehdittava, että katolle kertyneille jää- ja lumimassoille toteutetaan hallitusti lumenpudotustyöt. Saat kauttamme tarvittaessa lumenpudotustyöt, jotta kattosi ei joudu kuormituksen myötä liian koville. Olemme toimittaneet pitkään lumenpudotustöitä kiinteistöhuollon johtaville tahoille, ja pidämme aina huolta siitä, että katto ei vahingoitu katon lumitöiden osalta.

Katemateriaali määrittää mitkä kiinnikkeet katolle käyvät

Lumiesteiden kattokiinikkeitä valmistetaan kaikille katemateriaaleille ja materiaalin profiili määrittää sen, minkälaisella kiinnikkeellä ne katolle kiinnitetään. Lumiesteet ja kattokiinnikkeet valmistetaan RR-värikartan mukaisesti, ja ne ovatkin pääsääntöisesti saman sävyisiä kuin rakennuksen katemateriaali.

Pelti- ja huopakatot

Valtaosaan peltikatoista, sekä huopakatoille porataan kattokiinnike vesikatteen lävitse alusrakenteisiin. Rivipeltikatoille on olemassa kiinnike, jota taas ei porata katosta lävitse, vaan kiinnike puristetaan rivipeltikaton pystysaumaan vastaraudan avulla ja kiinnitetään pultein ja mutterein.

Tiilikatot

Tiilikatolle lumiesteitä asennettaessa on varmistettava, että vaadittavat apuruoteet sijaitsevat katon alusrakenteissa. Nykypäivän tiilikatoille asennetaan säännöllisesti apuruoteet, mutta vanhempien tiilikattojen alta nämä saattavat usein puuttua. Tiilikattoon ei siis myöskään porata ruuveja, vaan kiinnike ujutetaan tiilien välistä alusrakenteisiin ja kiinnitetään apuruoteeseen. Kannake nousee tiilen alauomaan jota vasten se jää lepäämään.

Pyydä tarjous kohteesi kattoturvatuotteista!

Pyydä tarjous kohteesi kattoturvatuotteista!
Laadukkaat lumiesteet katollesi asennettuna

Lumiesteiden asennuskohteita: